Rakennetun Suomen tarina – painavaa asiaa

Arkkitehti Harri Hautajärven toimittama kirja Rakennetun Suomen tarina on hieno kokoelma kirjoituksia joissa käydään läpi niin yksittäisiä rakentamisen aloja kuin laajempia historiallisia kokonaisuuksia kuten kaupungistumista. Vanhoja ennen 1921 tehtyjä rakennuksia on Suomessa jäljellä vain 5 % kannasta. Lue lisää

Vuoden betonirakennus 2017

Koonta-asema. Kuva Timo Kiukkola.

Taiteellisen työn, rakennesuunnittelun, arkkitehtuurin ja betoninkäsittelyn osaamista yhdistämällä on saatu aikaan mielenkiintoa raskaaseen rakennukseen. Vuoden betonirakenteen pintakuvion idean pohjana on kallion muuttuva jäkäläkasvusto. 3D mallinnusta hyväksikäyttämällä on löydetty tapa, jolla uutta muottitekniikkaa on voitu teollisesti toteuttaa.
Harmaa betoni muuntuu ilmeikkääksi ruskean sävyiseksi patinanvärjäysmentelmällä. Vesiliukoiset rautayhdisteet reagoivat betonin pinnassa sementin kanssa muuttaen värin ruosteen ruskean sävyiseksi. Pinta on kiiltävä ja visuaalisesti elävä vaihtelevine muotoineen valon osuessa eri kulmista sen pintaan.Rakennuksella on onnistuttu eheyttämään jyrkkää kallioseinämää. Vuoden betonirakennus on koonta-asema Kruunuvuoressa.

Puun antibakteeriset ominaisuudet

Puun lukuisten muiden hyvien ominaisuuksien joukkoon on lisätty sen orgaanisten VOC -yhdisteiden sisältämät antibakteeriset vaikutukset. Lämmönjohtavuus, akustiset ominaisuudet ja kosteuden sitomisen kyky on tunnettu, mutta antibakteerisuus on uusi ja vähän tutkittu. Esimerkiksi leikkuulautoja verrattaessa muovi jäi kakkoseksi bakteeripesänä. DI Tiina Vainio-Kailan väitöskirja Antibacterial properties of Scots pine and Norway spruce pureutuu puun ja eri komponenttien antibakteerisiin vaikutuksiin. Uutteiden tarkempi tutkimus osoitti erityisesti männyn sydän- ja pintapuun, mutta jonkin verran myös kuusen uutteiden ehkäisevän useiden tautia aiheuttavien bakteereiden kasvua.