Betonin harmaat kasvot

Tunnetuin betonista tehty roomalaisajan rakennus on vuosina 120-124 jaa. rakennettu Pantheon Rooman keskustassa. Erityisen merkillepantavaa on halkaisijaltaan yli 40 metrisen kupolin rakentaminen raudoittamattomasta betonista. Kestävyyden syyksi arvellaan sideaineena käytettyä tulivuoren tuhkaa.

Betonin käyttö unohtui keskiajalle tultaessa ilmeisesti, koska sopivaa tuhkaa ei saatu sideaineeksi. Uudelleen sitä ryhdyttiin käyttämään 1800-luvulla, kun Portland sementti otettiin käyttöön. Raudoituksia alettiin kokeilla 1800-luvulla ja Pariisin maailmannäyttelyn kautta betonin käyttö talojen rungoissa levisi nopeasti tietoisuuteen.

Bettonisilta taipui Turussa.


Rakentamisessa betoni on ollut hallitsevassa asemassa jo pitkään. Betonin vuotuinen valmistusmäärä maailmassa on noin 4,2 miljardia kuutiota. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n tarve on 600 000 tonnia betonia. Vastaavaan tehoon pystyvien matalaan veteen rakennettujen tuulivoimaloiden tarve on noin miljoona tonnia.

Pientä betonista. Sallan pajan betonitarjottimet.

Betonin muovautuvuutta, sitkeyttä ja monia muita ominaisuuksia on saatu parannetuksi erilaisilla lisäaineilla. Uutta teknologiaa edustavat esimerkiksi itsetiivistyvä betoni, korkealujuusbetonit, kuitubetonit, väribetonit, graafinen betoni ja erilaiset harkkorakenteet.

Turun kirjastosilta